bitmək

bitmək
1.
f.
1. Tamam olmaq, qurtarmaq, axıra çatmaq, başa çatmaq. Məzuniyyət müddəti bitdi. – Qəmimiz bitdi, fərəh oldu nümudar bu gün! M. Ə. S.. Kərbəlayı Məhəmməd ustanın hekayəsi bitən kimi, dərin bir etiqad ilə üzünü göyə çöndərdi. Ç.. // İşi axıra çatmaq, qurtarmaq. İclas bitdi. Hər kəs öz aşna-dostu ilə danışadanışa evlərinə getdi. B. T.. // Tükənmək. Kainatın bəzəkli şux gəlini; Bitdi artıq mənim qərarım, gəl. S. Rüst..
2. Nəticələnmək. Mübahisə nə ilə bitdi? – Pulun getdiyinə baxma, işin bitdiyinə bax. (Ata. sözü). Qalib dönəcəksən bilirəm bunu; Get, ölümlə bitsin yağının sonu. S. Rüst..
3. Saralmaq, saralıb qurtarmaq; bitişmək (yara). Ey söyləyən Füzuliyə eşq içrə səbr qıl; Söylə, bu məlhəm ilə kimin bitdi yarəsi? F..
4. Yerinə yetirmək, əməl etmək. <Hacı Qənbər:> Dürüst fikrində saxla mən deyəni bitməsən, başını kəsəcəyəm. N. V..
2.
f. Yetişmək, çıxmaq, cücərmək. Bu yerlərdə çoxlu fındıq bitir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • bitməz — sif. 1. Qurtarmayan, bitməyən, tükənməyən, sonu axırı olmayan, nəhayətsiz. Bitməz sərvət. – Yer iftixar edir bitməz varilə. M. R.. 2. məc. Başagəlməz, həyata keçirilməsi, yerinə yetirilməsi mümkün olmayan. – <Cəbi:> Cəbini buyurursunuz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitmə — 1. «Bitmək 1»dən f. is. 2. «Bitmək 2»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitməyən — f. sif. Bitmək, qurtarmaq bilməyən; intəhasız. Gah sınıq könlümü etdi şadman; Gah saldı bitməyən savaşa məni. (Qoşma) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitməz-tükənməz — sif. Qurtarmayacaq qədər çox; sonsuz, hədsiz, saysızhesabsız. Ölkəmizin bitməz tükənməz təbii sərvətləri vardır. Bitməz tükənməz mənbə. – Bu sonsuz və bitməz tükənməz hərarət və atəş mənbəyi insanları cana gətirir. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitməzlik — is. Bitməyən, qurtarmayan şeyin halı; tükənməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitməx’ — (Qazax) bitişmək, sağalmaq. – Sağ qolum sınmışdı, indi bitif; – Görəsən, Qasımın sınan qılçası bitifmi? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bitmǽlum — adv piecemeal, bit by bit …   Old to modern English dictionary

  • nəbət — ə. bitmə, göyərmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tənahi — ə. bitmə, tükənmə, sona çatma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tənəbbüt — ə. bitmə, göyərmə, cücərmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”